Juniorgruppa

 

Juniorgruppa arrangerer sine møter i våre lokaler på Fossnesveien 9 Stokke.
Dette er gamle Fossnes senter. Vi er i den bygningen lengst nord.
Inngang er fra baksiden, og det er merket med Vestfold Geologiforening.

Hvem er vi?
Alle medlemmene er steingale unge med foresatte. Alderen har pr i dag et spenn fra 5 til 15 år på juniorene. Foresatte ingen begrensning!

Hva gjør vi?
Målsetningen er å lære om stein – hva stein er og hvorfor.
Vi arrangerer turer ut i felten for å lære etter prinsippet – ta på – finne selv og huske. På møtene – når vi ikke kan dra på tur – lærer vi om det grunnleggende innen temaer som fossiler, mineraler, meteoritter, bergarter og alt som har med stein å gjøre.

Mulighetene:
I lokalene våre har vi tilgang til å gjøre alt mulig med stein. Vi har et eget rom med utstilling. Vi har laget et aktivitetslokale hvor vi har mye spennende utstyr for å kunne bearbeide stein, bestemme stein og stille ut stein. Vi har også der egen bibliotek krok også med mikroskoper. Er det noe du lurer på ang stein du har funnet? Ta dette med på møtet.


Møteprogram 2016

31. August Tur
28. September Tur
26. Oktober Tur om mulig
30. November På Fossnes
13. Desember Julemøte på Skjee Stua i Stokke

          
  
Info om møtene legges ut i juniorgruppas facebookside:  "Junior Steinsamlerene i Vestfold."

https://www.facebook.com/groups/535240299837461/


 

Klikk på kartet så får du det opp i Google Maps

 

 


Copyright Ó Vestfold Geologiforening